Over ons

De Groep GALTIER heeft 130 jaar ervaring in taxaties van vaste activa in de meest uiteenlopende sectoren (voorafgaandelijkeschattingen, taxaties van vaste activa met het oog op bank-, financiële of boekhoudkundige verrichtingen,…).  Toonaangevend in de expertisesector biedt de onafhankelijke expertisegroep voor rekening van de verzekerde, zowel particulieren als bedrijven, groot of klein, en ongeacht de bedrijfssector, een expertise na schade aan.  Multidisciplinair onderbouwd beschikt GALTIER over de meest uiteenlopende kennis, middelen en knowhow om aan de taxatievragen van haar klanten te voldoen en hen bij elk sleutelmoment in hun leven, zowel binnen de Benelux als internationaal, bij te staan.

Contacteer ons

De GALTIER Valorem-index voor 2020

Een beetje geschiedenis

De hoge vlucht die de industrie aan het eind van de 19de eeuw neemt, is de oorzaak van hevige branden.

De verzekeringsmaatschappijen vergoeden de schadelijders op grond van taxaties die door eigen experten worden uitgevoerd. Om de betrekking tussen verzekering-verzekerde weer in evenwicht te brengen, doen industriëlen een beroep op onafhankelijke experten om hen in de schadecalculatie bij te staan.

Met de jaren nemen de diensten toe en ontstaan nichediensten : taxaties van te verzekeren bedrijfskapitalen, waardebepalingen van materiële vaste activa (gronden, gebouwen en materieel), registratie van vaste activa (FAR = fixed asset register).

In 1984 wordt de nv GALTIER Expertises in Brussel opgericht. De onderneming is ontstaan uit de bedrijfsontwikkeling in België en uit het succes dat de experten van het kantoor met hun kwaliteitsvolle dienstverlening oogsten.

Progressief en door de jaren heen verovert de nv GALTIER Expertises een leiderspositie op de nationale markt. Om haar aanwezigheid in industriële middens te versterken, wordt in 2015 een fusie met het kantoor Valorem getekend.

Sedertdien luidt de handelsnaam GALTIER-Valorem Expertises. De samenwerking bevordert de groei van de nv GALTIER Expertises en geeft elk van de medewerkers ongebreidelde ontplooiingskansen binnen de voortrekkersteams.

Onze troeven

  • Onafhankelijkheid

GALTIER-Valorem Expertises is onafhankelijk van financiële markten en institutionele actoren.

Het kapitaal, dat aanvankelijk tot de familie behoorde, is in handen van de medewerkers van de Groep GALTIER en van de familie GALTIER.

Onafhankelijkheid is een kernwaarde van ons kantoor, behoedt ons voor invloeden van buitenaf en laat taxaties van het patrimonium, dat onze klanten ons vertrouwelijk mededelen, toe zonder compromissen noch belangenconflict.

 

  • Nabijheid

De inplanting van onze kantoren over het nationaal grondgebied brengt ons dicht bij onze klanten.  Wij menen dat een lokale aanwezigheid de hoogste troef is om kwaliteitsvolle dienstverlening en mogelijkheden om over hun vragen te onderhandelen tot bij onze klanten te brengen.

 

 

  • Plicht

De positie van leider in het domein van expertises en taxaties dwingt een voorbeeldfunctie af. Wij behartigen de belangen van onze klanten alsof het om onze belangen zou gaan met inachtneming van de ethische gedragsregels van ons beroep.

Elke medewerker is in de uitvoering van de opdrachten die hem worden toevertrouwd een gedreven en onderlegd persoon.

  • Tevredenheid

Klantentevredenheid is permanent onze hoofdbekommernis tijdens de onderhandelingen met onze klanten met het oog op de beste dienstverlening.

  • Geheimhoudingsplicht

Onze commerciële en technische medewerkers, ingenieurs en experten zijn contractueel door een geheimhoudingsplicht gebonden. Overeenkomstig onze beroepsethiek is het personeel van GALTIER-Valorem Expertises dat met onze opdrachten wordt belast tot een maximale geheimhouding verplicht met betrekking tot de inlichtingen die zij inwinnen en de documenten die hen worden toevertrouwd.  Geen enkele informatie betreffende onze opdrachten mag met derden worden gedeeld, behoudens schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

Wenst u bij een dynamische groep aan te sluiten?

GALTIER Expertises nv groeit constant en zoekt op regelmatige basis nieuwe medewerkers.

Gelieve uw kandidatuur samen met een persoonlijke mail en een CV met foto toe te sturen.  Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk in aanmerking genomen.