Expertise van materiële activa

Het expertisekantoor GALTIER Valorem is RICS gecertificeerd.
Haar deskundigen leveren hoogwaardige diensten om aan uw behoeften te voldoen in het kader van fusies en overnames, leningen, reorganisatie van activa, sale and lease back, gedeeltelijke inbreng van activa, enz.

De reële waarde-, markt- en liquidatieverslagen voldoen nauwgezet aan de kwaliteitscriteria van het Koninklijk Instituut voor Registeronderzoekers.

Ze zullen u dus in staat stellen om de verschillende uitdagingen die u in uw zakenleven tegenkomt aan te gaan.

Contacteer ons

Zijn uw materiële activa en uw bedrijfsonderbreking goed verzekerd? Hoe kunt u niet "over" of "onder" verzekerd zijn?

In geval van een schadegeval moeten de deskundigen rekening houden met de verzekerde bedragen om de aan de verzekerde verschuldigde vergoeding te bepalen.

Voorbeeld: Uw gebouw is 200 waard, maar u hebt het verzekerd voor 100. Er ontstaat een schadegeval. De deskundigen schatten de schade op 50. Er wordt een proportionele regel toegepast en uw vergoeding wordt verlaagd tot 25 (verzekerd kapitaal/verzekerd kapitaal X schade).

De beste oplossing is om deze voorlopige schatting toe te vertrouwen aan Expertises GALTIER Valorem, een professional die zijn verantwoordelijkheid op zich neemt. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat de juiste premie wordt betaald en dat er in geval van een schadegeval een behoorlijke vergoeding wordt betaald.

Galtier Expertises nv is een 'Gereglementeerde RICS' onderneming, wat betekent dat Galtier Expertises nv een 'Gereglementeerde RICS' onderneming is.

  • praktijken in overeenstemming met internationaal erkende normen
  • gedraagt zich ethisch en handelt met integriteit en eerlijkheid
  • beschikt over de vaardigheden en competenties die nodig zijn om het werk uit te voeren
  • beheert belangenconflicten op transparante wijze
  • een eerlijk beheer van klachten en geschillen