RICS

de ‘Royal Institution of Chartered Surveyors’, is een wereldwijd erkende professionele organisatie die de hoogste internationale normen promoot en handhaaft bij de waardering, het beheer en de ontwikkeling van gronden, onroerend goed, bouw en infrastructuur.

RICS levert één enkele, internationale standaard die een veilige en levendige marktplaats in gronden, onroerend goed, bouw en infrastructuur ondersteunt, ten behoeve van iedereen.

Professionals met RICS-kwalificaties mogen de volgende aanduidingen achter hun naam gebruiken: AssocRICS (Associate), MRICS (Lid), FRICS (Fellow). Degenen met de aanduiding MRICS of FRICS worden ook wel ‘Chartered Surveyors’ genoemd.

Registered Valuer

Het Valuer Registration-schema is een kwaliteitsborgingsmechanisme dat alle geregistreerde RICS-leden controleert die taxaties uitvoeren binnen de reikwijdte van RICS Valuation Standards “Red Book” om zodoende consistente normen te waarborgen.

Binnen Galtier Expertises sa zijn zowel Pol Duchêne (MRICS) als Hendrik Roos (MRICS) RICS Registered Valuers.

Regulated by RICS

Galtier Expertises nv is een firma ‘Regulated by RICS’, wat betekent dat Galtier Expertises nv

  • handelt volgens wereldwijd erkende normen
  • gedraagt zich ethisch en handelt integer en eerlijk
  • beschikt over de vereiste vaardigheden en competenties om het werk te doen
  • beheert op transparante wijze belangenconflicten
  • behandelt klachten en geschillen eerlijk