Goed om te weten

GALTIER-Valorem Expertises legt zich als expert van de verzekerde (tegenexpert) toe op het verlenen van exclusieve en professionele bijstand in geval van schade (brand, waterschade, aanrijding, ontploffing, storm, bedrijfsschade,…), enerzijds en op de taxatie van materiële vaste activa van bedrijven en van overheidsinstellingen (verzekerbare waarden en economische waarden), anderzijds.

Contacteer ons

In geval van schade

staat GALTIER-Valorem Expertises haar klanten, zowel particulieren als bedrijven, bij ten aanzien van hun verzekeringsmaatschappij en/of derden om hen een optimale schadevergoeding te verzekeren.

Bij sleutelmomenten als een reorganisatie, een fusie en overname, een krediet-, sale- en lease backaanvraag of verzekeringsdiscussies (ondertekening van contracten: materiële en bedrijfsschade) zal GALTIER-Valorem Expertises haar klanten een juist inzicht verstrekken in de omvang, de aard en de waarde van hun vaste activa.

GALTIER VALOREM Expertises

biedt haar klanten kwaliteitsvolle taxaties met een volledige rapportage gebaseerd op internationale standaarden en opgemaakt door een team enthousiaste, ervaren, multidisciplinaire en goed opgeleide professionals.

Deze entiteit biedt haar medewerkers een duidelijke, stabiele en motiverende werkomgeving en bewijst dat zij voor alle partijen een betrouwbare partner is.

Bovendien is GALTIER-Valorem Expertises als een « RICS Regulated Firm » gekwalificeerd.

WAARDEN BINNEN GALTIER-Valorem Expertises:

 • Onafhankelijkheid

 • Klantgeoriënteerd

 • Nauwgezetheid

 • Integriteit

 • Motivatie

VISIE VAN GALTIER-Valorem Expertises:

met de fusie van de twee entiteiten wil GALTIER-Valorem Expertises de bekendheid, de kennis, de knowhow en de portefeuille van klanten van beide inzetten om samen door te groeien.

Om daarin te slagen zullen verschillende middelen worden aangewend:

 1. Parate kennis en vakbekwaamheid blijven uitdiepen om de marktpositie nog beter te verankeren.
 2. Een geïntegreerd internationaal netwerk, een nationale organisatie en een lokale aanwezigheid.
 3. Langetermijndiensten op maat exclusief ten bate en tot tevredenheid van de klant.
 4. Transparante communicatie, zowel intern als extern.
 5. De reputatie van GALTIER-Valorem Expertise zal door toedoen van haar professionele partners nog worden bijgespijkerd om haar bekendheid te versterken.

Waarom kiezen voor GALTIER-Valorem Expertises ?

De keuze valt op GALTIER-Valorem Expertises voor haar solide ervaring en deskundigheid in taxaties van bedrijven en vastgoed

De keuze valt op GALTIER-Valorem Expertises voor haar totale juridische en financiële onafhankelijkheid en haar handelsnaam die bij elke expertise als referentie geldt

De keuze valt op GALTIER-Valorem Expertises voor haar betrokken en deskundige begeleiding van de klant, een totaal gewaarborgde vertrouwelijkheid, goed opgeleide en gespecialiseerde experten met vakkennis, loontrekkend of zelfstandig, en altijd op locatie

De keuze valt op GALTIER-Valorem Expertises voor de kwaliteitsvolle dienstverlening

 • Voor elke opdracht wordt een team van experten ingezet opdat alle competentiedomeinen zijn verenigd om aan specifieke vragen te voldoen
 • Een uitvoering van alle expertisediensten met betrekking tot commercieel en industrieel vastgoed en gronden zowel nationaal als internationaal
 • Een grondige en globale analyse en beoordeling van de risico’s en waarden die aan de basis van becijferde aanbevelingen liggen
 • Een objectief en onafhankelijk engagement tegenover en begeleiding van de klant,
 • Een permanent opleidingsbeleid van de experten

Wenst u bij een dynamische groep aan te sluiten?