Indexen GALTIER Valorem 2022

De nieuwe GALTIER Valorem -indexen zijn bekend!

Gelieve in bijlage onze nieuwe indexen per 1 januari 2022 te willen vinden. Deze zijn de basis om de verzekerbare kapitalen van industriële risico’s jaarlijks aan te passen.

De « GALTIER indexen » voor gebouwen en materieel zijn samengestelde, gewogen indexen. Onoordeelkundig gebruik hiervan op langere termijn kan aanleiding geven tot een afwijking met de realiteit.

Voor een correcte waardering voor verschillende doeleinden baseert Galtier zich steeds op een fysieke inventarisatie van de materiële vaste activa.

Aarzel niet om onze indexen intern met uw collega’s te delen.

Hebt u vragen, aarzel niet ons te contacteren.