Bedrijfsmanager en slachtoffer
van een schadegeval?

GALTIER-Valorem Expertises helpt u om de juiste vergoeding te krijgen voor de vastgoed-, materiële en bedrijfsschade.

Contacteer ons

Meer informatie over de professionele claim

Waarom kiezen voor GALTIER-Valorem Expertises ?

 • voor het professionalisme van de teamleden dat blijkt uit de nauwgezette aanpak van het project
 • de objectiviteit
 • de ervaring van de experten
 • de nauwe betrokkenheid bij de dossieropvolging
 • de beschikbaarheid
 • het luisterend oor

 

Wat wordt bedoeld met « PEX”?

PEX is de afkorting van “Perte d’Exploitation” of « Bedrijfsschadeverzekering ».

Is eigenlijk de levensverzekering van het bedrijf.

Die verzekering dekt onder meer:

 • bedrijfsschade
 • omzetverlies

De brutomarge is door de polis gedekt.  Bij de berekening van de gedekte marge wordt de onderschreven dekkingsperiode in aanmerking genomen.

Antwoord en meerwaarde van GALTIER-Valorem Expertises :

GALTIER-Valorem Expertises biedt een professionele schaderegeling :
 • Bijstand aan de verzekerde en volledige ondersteuning met een grote beschikbaarheid met het oog op een snelle en
 • serene afronding van de expertise vanaf het schadegeval, over het technische beheer tot de definitieve regeling
 • Advies met betrekking tot dringend te nemen maatregelen en eventueel ondersteuning bij de administratieve
 • formaliteiten met de verzekeraars
 • Schaderapporten (inventarissen) en gedetailleerde en volledige schaderaming
 • Minnelijke onderhandelingen over de schadevergoeding conform de verzekeringsovereenkomst
 • Eventueel dringende maatregelen nemen om de omvang van de schade te beperken
 • Het opmaken van een minnelijk proces-verbaal van schadevaststelling

De verzekerde beschikt over de schadevergoeding en beslist over de aanwending ervan voor de herstellingen.