Expert van de verzekerde na schade,
voor de particulier

Particulier en slachtoffer van schade (brand, waterschade, enz.)?

Bel GALTIER-Valorem Expertises, de expert van de verzekerde, om een optimale schadevergoeding voor uw woning en inboedel te bekomen.

Contacteer ons

Meer informatie over de woningclaim

Waarom kiezen voor GALTIER-Valorem Expertises ?

Op het eerste gezicht kan een brand een onzichtbare impact hebben.  Denk maar aan de roetlaag die zich op alles afzet.  Een gewone reiniging van uw huishoudtoestellen volstaat niet altijd.  Soms moeten het televisietoestel en de elektrotoestellen worden ontmanteld…

Wat kan u alleen beginnen tegen het standpunt van de expert van de verzekeringsmaatschappij?

Snel een expertise afhandelen zonder een ander advies is niet de beste optie.  Bel GALTIER-Valorem Expertises!

GALTIER-Valorem Expertises, expert van de verzekerde, helpt u om dit schadegeval af te handelen:

  • Bijstand aan de verzekerde en volledige ondersteuning met een grote beschikbaarheid met het oog op een snelle en serene afronding van de expertise vanaf het schadegeval, over het technische beheer tot de definitieve regeling
  • Advies met betrekking tot dringend te nemen maatregelen en eventueel ondersteuning bij de administratieve formaliteiten met de verzekeraars
  • Schaderapporten (inventarissen) en gedetailleerde en volledige schaderaming
  • Minnelijke onderhandelingen over de schadevergoeding conform de verzekeringsovereenkomst
  • Eventueel dringende maatregelen nemen om de omvang van de schade te beperken
  • Het opmaken van een minnelijk proces-verbaal van schadevaststelling

De verzekerde beschikt over de schadevergoeding en beslist over de aanwending ervan voor de herstellingen.