Indexen GALTIER Valorem voor 2021

De nieuwe Galtier Valorem-indexen voor het verzekeren van industriële risico’s zijn er!

Zoals elk jaar rond deze tijd, publiceren wij de GALTIER Valorem indexen (van toepassing voor de BeLux).  

Deze indexen zijn samengestelde, gewogen indexen. Langdurig gebruik van deze index leidt tot een afwijking van de realiteit.

Wij herinneren u eraan dat vastgestelde verzekerbare waarden ons voor een periode van 3 of 5 jaar verbinden (cf. specifieke voorwaarden in de polis).

Bij aanzienlijke investeringen en/of desinvesteringen, gelieve ons te contacteren voor een bezoek van één van onze commerciëlen. Hij zal u de beste aanpak voorstellen rekening houdend met deze aanpassingen.

INDEX 2021